Szkolenia elektroenergetyczne

Prowadzimy szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia SEP osobom zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Kursy dzielą się na trzy grupy:

Szkolenie obejmuję zakres jednej z grup:

 • SEP Grupa I – dozór lub eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • SEP Grupa II – dozór lub eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • SEP Grupa III – dozór lub eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
Cena kursu: 599 zł

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne, opłatę egzaminacyjną oraz świadectwo kwalifikacji.

Jeśli nie zdasz egzaminu zwracamy pieniądze !!!

W dniu ukończenia kursu oraz zdania egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia SEP.

Grupa I

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW;
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłoczenie gazu);
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie większym niż 5kPa;
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

01 Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały:

Zamówienie szkolenia dla osób prywatnych

02 Wydrukuj, podpisz i prześlij skan do najbliższego oddziału na adres:

Masz pytania?
Napisz do nas

Formularz zapytania

dla firm

Formularz zapytania

dla osób prywatnych
Terminy kursów - Szkolenia elektroenergetyczne SEP
Rodzaj Szkolenia Lokalizacja Termin Godzina
SEP Grupa I Radzymin 07-09-2023 9:00
SEP Grupa II Radzymin 14-09-2023 9:00
SEP Grupa III Radzymin 21-09-2023 9:00

  Napisz do nas
  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bereda sp. z o.o. kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@bereda.com.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.