Gięcie blach

Nasza firma specjalizuje się w obróbce metali. Jedną ze świadczonych usług jest gięcie blach. To proces kształtowania przedmiotów polegający na trwałym odkształceniu materiału pod wpływem siły zginającej. Metoda ta nie narusza spójności opracowywanego produktu, co ma znaczenie dla jego właściwości. Technologia zachowuje prostoliniowość tworzących elementów, krzywizna giętego materiału zachodzi w jego płaszczyźnie. Proces zaginania w naszej firmie wykonywany jest na zimno. Pod względem typu maszyn stosowanych do tego zadania wyróżnia się trzy techniki gięcia blach tj. za pomocą pras, walców i przeciągania.

Kiedy warto skorzystać z takich usług?

Tego typu usługi są przydatne w sytuacji, gdy potrzeba precyzyjnych i powtarzalnych elementów o określonych kształtach. Gięcie blachy wykorzystywane jest w sytuacji, gdy np. potrzebne są profile o konkretnych parametrach. Znajdujące się w naszym parku maszynowym urządzenia pozwalają na uzyskanie najróżniejszych, nawet najbardziej zróżnicowanych form, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów decydujących się na nasze wsparcie.

Jakie zalety ma zaginanie blachy?

Główną zaletą tego typu rozwiązania jest przede wszystkim najwyższa, stuprocentowa precyzja i powtarzalność. Zaginanie blachy metodą CNC pozwala więc uzyskać jednolite kształty profili czy innych elementów, dopasowanych do określonego zlecenia. Wystarczy tylko podać odpowiednie parametry, a komputer dopilnuje, aby uzyskane w ten sposób produkty były zgodne z określonymi przez klienta wytycznymi.

Z drugiej strony technika ta umożliwia uniknięcie zarysowań na obrabianych materiałach, co wynika m.in. z niemal całkowitego wyeliminowania czynnika ludzkiego z procesu produkcji. Co więcej – gięcie CNC pozwala na uzyskanie licznych, nawet bardziej skomplikowanych profili w krótkim czasie. Minimalizuje się również braki i odpady, jakie nierzadko występowały przy wcześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Za tym zaś idą niższe koszty przeznaczone na sam surowiec i proces realizacji takiego zamówienia.

Warto nadmienić, że zaginanie możliwe jest w przypadku różnych rodzajów metali. W ten sposób gnie się zarówno stal nierdzewną czy konstrukcyjną, jak i aluminium lub inne stopy.

Profesjonalne i precyzyjne gięcie blach

Zachęcamy już teraz więc do skorzystania z usługi gięcia blach oferowanej przez naszą firmę. Mamy park maszynowy pozwalający na realizację nawet najbardziej ambitnych projektów. W przypadku pytań dotyczących tego, co jeszcze możemy wykonać w ramach zaginania lub innych metod obróbki metali – zapraszamy do kontaktu.

Gięcie blach na prasach krawędziowych

Nasza firma realizuje gięcie na prasach krawędziowych, które jest najczęściej stosowanym sposobem kształtowania materiałów giętych. Przy pomocy pras krawędziowych wykonuje się procesy takie jak: wyginanie i zaginanie. Gięcie na prasach pozwala otrzymać określone elementy, a także długie kształtowniki o skomplikowanych przekrojach poprzecznych, których długość dochodzi nawet do kilku metrów.

Proces gięcia dzieli się na trzy fazy:

  • gięcie sprężyste,
  • gięcie plastyczne,
  • dotłaczanie.

Gięcie zmienia krzywiznę osi kształtowanego przedmiotu. Ważne jest, aby nie przekroczyć pewnej wartości naprężenia, ponieważ grozi to uszkodzeniem kształtowanego materiału. Wiąże się to z powstawaniem pęknięć po stronie rozciągania oraz fałd w miejscu ściskania.

Pęknięcia pojawiają się po przekroczeniu krytycznej wartości promienia gięcia. Wartość ta zależna jest od plastyczności giętego materiału. Metale plastyczne, gnie się na znacznie mniejszych promieniach gięcia, niż metale twarde, przy tych samych grubościach blach. Istotne jest ponadto odpowiednie położenie linii gięcia w stosunku do kierunku walcowania.

Należy pamiętać również o wadach powierzchniowych materiałów, do których zaliczamy:

  • rysy,
  • nierówności,
  • naderwania.

Podczas procesu gięcia następuje zmiana kształtu przekroju poprzecznego giętego przedmiotu. Przyczyną tego jest zwiększanie się wymiarów poprzecznych warstw ściskanych i tym samym zmniejszanie wymiarów warstw rozciąganych. Szczególnie istotne jest to przy gięciu elementów cienkościennych. Niwelację tego zjawiska uzyskuje się poprzez dodatkowe duże naprężenia rozciągające, które mają za zadanie zmniejszać wartości naprężeń w strefie ściskanej.

Nasza firma wykonuje gięcie blach przy użyciu prasy krawędziowej Gasparni X-press 100 CNC 3000 X 100 TON. Konstrukcja maszyny zaprojektowana jest tak, aby umożliwić zaginanie elementów z dużą dokładnością i jednoczesnym zachowaniem powtarzalności kątów gięcia. Uzyskiwane przez nas produkty charakteryzują się dużą powtarzalnością. Ponadto naszą zaletą jest szybka realizacja zamówień w rozsądnej cenie.

Masz pytania?
Napisz do nas

Formularz zapytania

dla firm

Formularz zapytania

dla osób prywatnych