Kurs na operatora maszyn do robót ziemnych

Kurs operatora koparko-ładowarki pozwala zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Jego ukończenie daje szansę na wykonywanie każdego rodzaju prac związanych z obsługą maszyn typu koparko-ładowarka wszystkich typów w ramach kl. III.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • operatora koparkoładowarek kl.III – wszystkie

Modułowy program nauczania pozwala uczestnikom uzyskać kilka uprawnień jednocześnie np. koparki jednonaczyniowe kl.III i I, ładowarki jednonaczyniowe kl.III i I, spycharki kl.III i I, równiarki, walce drogowe itp.

Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje:

 • książkę operatora maszyn roboczych
 • świadectwo

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i wykładowców, którzy w przystępny sposób przygotowują kursantów do egzaminy państwowego.

Jesteśmy elastyczni w zakresie organizowanych zajęć – w zależności od potrzeb uczestników terminy i godziny kursów dostosowane są do ich potrzeb i prowadzone w trybie całodziennym, weekendowym lub popołudniowym.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarek. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Zdanie egzaminu powoduje uzyskanie świadectwa i wpisanie uprawnień do książki operatora maszyn roboczych.

Aby poszerzyć posiadane uprawnienia, należy przedstawić organizatorowi szkolenia książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie innych uprawnień IMBIGS.

Cena kursu: 1250 zł*

*Do ceny należyć doliczyć koszt opłaty egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 250 zł.

Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • komplet materiałów szkoleniowych

Kurs składa się z:

 • zajęć teoretycznych, które prowadzone są w naszych salach wykładowych
 • zajęć praktycznych realizowanych na naszym poligonie
 • egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

W naszej ofercie mamy także kurs na ładowarkę.

Zajęcia dotyczą zagadnień BHP, użytkowania i obsługi maszyn roboczych oraz obsługi, budowy, technologii koparko-ładowarek. Zajęcia praktyczne prowadzone są na nowoczesnych maszynach.

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych, w tym kurs umożliwiający obsługę koparko-ładowarki realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Aby wziąć udział w kursie pozwalającym zdobyć uprawnienia na koparko-ładowarkę należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe
 • mieć aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku)

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia (ukończone 18 lat),
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (istnieje możliwość przeprowadzenia badań lekarskich w naszym ośrodku).

Jeśli uczestnik kursu chce poszerzyć posiadane uprawnienia wówczas organizatorowi szkolenia winien przedstawić książeczkę operatora, która potwierdza posiadanie przez niego innych uprawnień IMBiGS.

01 Aby zapisać się na kurs pobierz poniższe materiały:

Zamówienie szkolenia dla osób prywatnych

02 Wydrukuj, podpisz i prześlij skan do najbliższego oddziału na adres:

Masz pytania?
Napisz do nas

Formularz zapytania

dla firm

Formularz zapytania

dla osób prywatnych

  Napisz do nas
  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bereda sp. z o.o. kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@bereda.com.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w Klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.