rodzaje-uprawnien-spawalniczych

Wykonywanie niektórych zawodów może być uwarunkowane koniecznością uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie związanych z nimi wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Przykładem tego są elektrycy mogący ubiegać się o uprawnienia SEP (np. do 1 kV). (Wsparcie w tym zakresie zapewnia nasza firma Bereda, oferując dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych). Podobne zasady dotyczą osób związanych z branżą spawalniczą, dla których przeznaczone są stosowne świadectwa kwalifikacji zawodowej i więcej na temat tych dokumentów dowiesz się z artykułu. Sprawdź, jakie są ich rodzaje oraz kiedy warto je uzyskać!

 

Dlaczego uzyskanie uprawnień spawalniczych jest istotne?

O uprawnienia spawalnicze, powinna ubiegać się każda osoba planująca karierę w tym zawodzie. Uzyskuje się go po zdaniu egzaminu, do którego należy przygotować się na specjalistycznym kursie dającym dostęp do odpowiednich materiałów szkoleniowych. Ubiegając się o taki dokument, pamiętaj o tym, że występuje on w wielu wersjach zależnie od tego, w jakich metodach łączenia metali specjalizuje się posiadająca go osoba – na przykład spawanie MIG-MAG oraz TIG. Przygotowując się do egzaminu, zawsze korzystaj z usług profesjonalnych firm specjalizujących się w organizacji związanych z tym szkoleń.

Podstawowe rodzaje uprawnień spawalniczych

Twoje możliwości w zakresie poszukiwania pracy w tym zawodzie uzależnione będą od tego, w jakich technikach łączenia metali się specjalizujesz. W uprawnieniach spawalniczych są one wyszczególnione w postaci liczb, z których każda odpowiada jednej z nich. Może to być na przykład metoda spawania:

 • plazmowego (15),
 • łukowego elektrodą otuloną (111),
 • TIG drutem litym (1216),
 • MAG drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym (138).

Podczas kursu przygotowującego do egzaminu z kwalifikacji zawodowych otrzymasz materiały szkoleniowe związane z każdą z wybranych przez Ciebie technik łączenia metali.

Kursy i szkolenia istotne dla spawaczy

Zgodnie z polskimi przepisami wykonywanie pracy spawacza bez posiadania takiego dokumentu grozi poważnymi sankcjami, w tym prawnymi. Z tego powodu zdecydowanie powinieneś uzyskać, uprawnienia spawalnicze – w Polsce wydaje je UDT, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Polski Rejestr Statków. Na początek zapisz się na związany z nimi kurs, na którym zapoznając się z materiałami szkoleniowymi, zostaniesz przygotowany do egzaminu, a po jego zdaniu otrzymasz stosowne kwalifikacje zawodowe. 

Normy w spawalnictwie

Egzaminy umożliwiające uzyskanie uprawnień spawalniczych, opierają się na wielu normach związanych ze spawaniem różnych rodzajów metalu. Określają one wymogi, które spawacze muszą spełniać zależnie od tego, z jakiego typu materiałem pracują. Najważniejsze z nich to:

 • PN-EN ISO 9606-1:2017-10 – stal,
 • PN-EN ISO 9606-2:2007 – aluminium,
 • PN-EN ISO 9606-3:2001 – miedź,
 • PN-EN ISO 9606-4:2001 – nikiel,
 • PN-EN ISO 9606-5:2002 – tytan i cyrkon.

Jak często należy odnawiać uprawnienia spawacza?

W każdym przypadku uprawnień spawacza wydawane są na określony czas, który zazwyczaj wynosi 3 lata. Istnieją jednak wyjątki, czego przykład stanowią kwalifikacje dotyczące spawania niklu lub miedzi – są ważne 24 miesiące. Odnowienie takiego pozwolenia odbywa się bez konieczności ponownego przechodzenia kursu i zapoznawania się z materiałami szkoleniowymi. Wystarczy zapisać się na egzamin, który polega na wykonania próbki danej metody spawania.

Znaczenie uprawnień spawalniczych dla pracowników i pracodawców

Posiadanie uprawnień spawalniczych jest wymagane przez zdecydowaną większość pracodawców poszukujących profesjonalnych spawaczy. Od osób takich oczekuje się zarówno specjalistycznych umiejętności, jak i precyzji oraz znajomości podstawowych zasad BHP. Firmy zatrudniając właśnie takich, „certyfikowanych” pracowników, zwiększają bezpieczeństwo pracy oraz podnoszą jej jakość.

Z kolei korzyści dla osób posiadających kwalifikacje spawacza to:

 • realna szansa na wysokie wynagrodzenie,
 • otwarcie się na większą liczbę ofert z polskiego rynku pracy,
 • możliwość poszukiwania zatrudnienia poza granicami Polski – świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza jest uznawane w zdecydowanej większości krajów.

Pamiętaj, że identyczne znaczenie mają wspomniane na początku uprawnienia SEP do 1 kV i inne – materiały szkoleniowe przygotowujące do ich uzyskania znajdziesz w ofercie naszej firmy Bereda!