ekologia-i-spawalnictwo-bereda

W dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój i ekologia są traktowane priorytetowo w wielu gałęziach przemysłu. Obejmuje to przeróżne procesy, a jednym z nich jest spawanie, które dziś powszechnie wykonuje się tzw. TIGiem oraz metodą MIG/MAG. Sprawdź, dlaczego ważne jest, aby firmy wdrażały technologie łączenia aluminium i innych materiałów, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. W artykule wyjaśniamy też, jakie korzyści wiążą się z ich wykorzystaniem.

 

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w przemyśle spawalniczym

Dążenie przedsiębiorstw do zrównoważonego rozwoju obejmuje zarówno procesy produkcyjne, jak i wykorzystywane do ich realizacji surowce. Biorąc pod uwagę spawalnictwo, kluczowe jest ograniczenie:

  • emisji szkodliwych gazów,
  • zużycia energii,
  • wytwarzania odpadów.

Pod tym kątem metody spawania TIGiem czy MIG/MAG aluminium oraz innych materiałów, są świetnym rozwiązaniem.

Ekologiczne techniki spawalnicze

Obie wspomniane wcześniej techniki pozwalają na maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko procesu łączenia różnych elementów. Metoda, jaką jest spawanie TIGiem aluminium i innych materiałów, jest bardzo popularna z racji na wysoką jej precyzję oraz niewielką emisję szkodliwych związków. Wykorzystuje się w niej elektrodę wolframową wraz z gazem osłonowym, co sprawia, że proces jest czysty i łatwy w kontrolowaniu.

Również spawanie MIG/MAG jest metodą ekologiczną. Używa się w niej elektrody topliwej oraz osłony z gazu obojętnego. Jest bardzo wydajna, a dzięki możliwości automatyzacji pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia energii. Istotną zaletą jest też wysoka jakość spoin, co przekłada się na redukcję odpadów produkcyjnych.

Zalety ekologicznych metod spawania

Stosowanie tych technik oczywiście przede wszystkim ma korzystny wpływ na środowisko, gdyż ograniczają one:

  • emisję szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów,
  • zużycie energii,
  • wytwarzanie odpadów wynikających z błędów produkcyjnych.

Jednak metody spawania TIGiem oraz MIG/MAG aluminium i innych materiałów mają także ważne zalety z ekonomicznego punktu widzenia. Niższe zużycie energii oraz mniej odpadów wiąże się z redukcją kosztów realizacji procesu. Do tego te techniki umożliwiają tworzenie wysokiej jakości, bardzo trwałych spoin, co wydłuża żywotność elementów, w których zostały one zastosowane.

Zrównoważone materiały spawalnicze

Przede wszystkim materiały stosowane w spawalnictwie, takie jak druty spawalnicze i elektrody, mogą być produkowane z surowców wtórnych. Jest to więc ważne wsparcie dla procesów recyklingu, które przekłada się ograniczenie obciążenia planety – mniejsze zapotrzebowanie na nowe komponenty.

Ponadto coraz więcej elektrod i drutów spawalniczych produkuje się takimi metodami, aby podczas używania emitowały możliwie najmniej, szkodliwych substancji. W efekcie spawanie np. aluminium TIGiem czy techniką MIG/MAG poprawia jakość powietrza w zakładach przemysłowych, mając pozytywny wpływ na zdrowie pracowników.

Recykling i odzysk materiałów

Pod kątem materiałów odpadowych pojawiających się w branży spawalniczej, bardzo istotne jest skrupulatne przewidywanie ich wytwarzania. Analizując dany proces spawania np. aluminium TIGiem czy metodą MIG/MAG, można wdrożyć rozwiązania ograniczające ilość odpadów.

Oprócz tego ważne jest ich prawidłowe sortowanie, co umożliwi skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska utylizację. Wiele firm inwestuje również w technologie umożliwiające ponowne wykorzystanie części materiałów odpadowych powstających w spawalnictwie.

Technologie zmniejszające narażenie na substancje szkodliwe

Nowoczesne technologie wykorzystywane w spawalnictwie mają na celu przede wszystkim poprawiać efektywność procesów łączenia materiałów oraz zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Jednak ekologiczne metody TIG czy MIG/MAG dodatkowo w mniejszym stopniu narażają pracowników na kontakt z niebezpiecznymi związkami chemicznymi. To zasługa m.in. stosowania innowacyjnych elektrod czy drutów spawalniczych np. do spawania aluminium, cechujących się niższą emisją, szkodliwych dla zdrowia gazów.

Oprócz tego na poprawę warunków pracy w zakładzie przemysłowym wpływać mogą:

  • nowoczesne systemy wentylacyjne pomieszczeń,
  • odciągi dymu nad stanowiskami pracy,
  • automatyzacja – roboty wykonują prace wiążące się z największym ryzykiem (np. w niebezpiecznym środowisku).